Zamknij
Zamknij

oferta nr 0206103

Obiekt 800.27 m2

1 500 000 zł1874.37 zł / m2
Miejscowość: Koszalin
Województwo: Zachodniopomorskie
Pow. działki: 2758.00 m2
Ilość kondygnacji: 1
Standard: Do adaptacji
oblicz koszty transakcji
Na sprzedaż nieruchomość komercyjna zlokalizowana przy ul. Rodła w Koszalinie vis a vis przedszkola na os. Bukowym.

Obiekt, w którym prosperował sklep sieci NETTO.

Nieruchomość usytuowana na działce gruntu w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 2758 m2, powierzchnia użytkowa budynku - 800,27 m2.

Cena 1 500 000 zł + VAT, BRAK PCC przy transakcji!

Na terenie nieruchomości znajduje się 40 miejsc parkingowych!

Obiekt bardzo dobrze widoczny z ulicy, obiekt parterowy z salą sprzedaży, rampą i zapleczem.

Idealna lokalizacja stwarzająca możliwość ulokowania siedziby firmy, przedszkola, gabinetów, kliniki, prowadzenia innej działalności związanej z usługami dla ludności.

Istnieje również opcja wynajmu nieruchomości - czynsz najmu netto 8 800 zł + kaucja + media wg zużycia. Warunki do uzgodnienia z właścicielem.

Oglądanie tylko po kontakcie z pośrednikiem prowadzącym. Klucze w biurze.

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – Gdańska” w Koszalinie, przyjętym uchwałą Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 27, poz. 465), działki nr 81/3 i 81/4 w obrębie ewidencyjnym 0017 położone przy ul. Rodła znajdują się na terenie elementarnym oznaczonym symbolem 11.32 U przeznaczonym pod usługi, w szczególności handlu.

W zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy obowiązują poniższe ustalenia:

a) - budynki usługowe;

b) - zakazuje się lokalizacji wolno stojących obiektów towarzyszących – garaży i budynków gospodarczych,

c) - nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z ogólnymi ustaleniami tekstu planu,

d) - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w obrębie działki budowlanej – 0,55,

e) - maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0.5,

f) - maksymalna wysokość zabudowy – 7m,

g) - maksymalna ilość kondygnacji – 1,

h) - geometria dachów - zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 12,

i) - minimalna powierzchnia biologicznie czynna w obrębie terenu funkcjonalnego – 15%,

j) - zakaz realizacji ogrodzeń od strony drogi publicznej klasy lokalnej; z pozostałych stron dopuszczalna wysokość ogrodzeń 1,6 m

k) - w przypadku realizacji ogrodzeń, nakazuje się kształtowanie ich jako ażurowych z wyłączeniem: prefabrykatów betonowych, cegły w postaci ażurowego muru, siatki ogrodzeniowej,

l) - nakazuje się zapewnienie dojazdu do terenu 11.42 E na zasadach służebności.

Ponadto, część działki nr 81/4 znajduje się na terenie elementarnym oznaczonym symbolem 022 KDL przeznaczonym pod drogę publiczną klasy drogi lokalnej kategorii gminnej.