Zamknij

RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI NIERCHOMOŚCI ALICJA GOŁEK

POLITYKA PRYWATNOŚCI     "NIERUCHOMOŚCI  ALICJA GOŁEK"

                              (Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych)


INFORMACJA O TWOICH DANYCH OSOBOWYCH


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest "Nieruchomości Alicja Gołek"
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas – do administratora Twoich danych osobowych.

Oto dane kontaktowe:
adres e-mail: biuro@golek.nieruchomosci.pl
adres pocztowy: Administrator Ochrony Danych Osobowych "Nieruchomości Alicja Gołek", ul. Zwycięstwa 102 75-004 Koszalin


Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je podczas podpisywania umowy pośrednictwa w naszym biurze, lub przekazałeś je nam dobrowolnie mailem lub telefonicznie, aby uzyskać informacje o ofercie lub usługach.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Nieruchomości Alicja Gołek?
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji sprzedaży lub wynajmu oraz przekazywania informacji o ofertach i składanych propozycjach.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Ale Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a tym samym świadczyć Ci usługę.
Potrzebne nam będą: Imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu. Do przygotowania transakcji sprzedaży/zakupu lub najmu/wynajmu nieruchomości będzie jeszcze potrzebny adres zamieszkania, numer pesel, numer dowodu osobistego i jego data ważności, imiona rodziców stan cywilny.


Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • prawo dostępu,
 • sprostowania,
 • usunięcia Twoich danych,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • drugiej stronie transakcji, z którą za pośrednictwem Nieruchomości Alicja Gołek będziesz zawierał transakcję – dotyczy to procesu złożenia oferty zakupu/najmu nieruchomości, odpowiedzi na złożoną ofertę najmu/zakupu nieruchomości,
 • drugiej stronie transakcji, z którą za pośrednictwem Nieruchomości Alicja Gołek zawierasz,
 • pośrednikowi reprezentującemu drugą stronę transakcji,
 • notariuszowi w celu sporządzenia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości,
 • w razie potrzeby udostępniamy je również doradcy kredytowemu i bankowi udzielającemu kredytu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies powstała z obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 173 i 174 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445) i określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez serwis www.golek.nieruchomosci.pl należący do Nieruchomości Alicja Gołek ul. Zwycięstwa 102 75-004 Koszalin

Przez używanie serwisu www.twojdom-koszalin.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z poniższą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub opuścić stronę.

I. DEFINICJE

 1. Administrator – oznacza Nieruchomości Alicja Gołek ul. Zwycięstwa 102 75-004 Koszalin
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www. golek.nieruchomosci.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies, czyli: rejestrowania i logowanie się w Serwisie, zapamiętywania danych logowania, dokonywania płatności elektronicznych.

III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 1. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • umożliwienia korzystania z koszyka oraz zamawiania towarów z koszyka;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 1. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

 1. Administrator usługi wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
  2. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego;
  3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;
  4. dostosowywania treści reklamowych wyświetlanych użytkownikom do ich preferencji;

IV. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć lub uniemożliwić skorzystanie z niektórych funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.