Zamknij

oferta nr 0901241

Działka usługowa 1557.00 m2

1 401 300 zł900.00 zł / m2
Miejscowość: Gąski
Gmina: Mielno
Województwo: Zachodniopomorskie
D Z I A Ł K A N A D M O R Z E M

G Ą S K I gm. Mielno ul. Kołobrzeska - bardzo atrakcyjny teren pod zabudowę USŁUGOWĄ (usługi turystyki) o powierzchni 1.557m2 położony w kompleksie trzech działek.

Latarnia morska w Gąskach w zasięgu wzroku - odległość od działki ok. 250m.

Spacerem kilka minut do plaży.

GĄSKI to ceniona przez turystów miejscowość w pasie nadmorskim, przede wszystkim ze względu na szerokie, czyste plaże Morza Bałtyckiego oraz przyjazny dla zdrowia klimat –wysokie nasycenie powietrza jodem i znajdujące się w pobliżu lasy iglaste.

W grudniu 2021 roku przed podziałem terenu, wydana została DECYZJA o WARUNKACH ZABUDOWY dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków usługowych - usługi turystyki.

PRZEZNACZENIE TERENU ( brak planu zagospodarowania przestrzennego ) zgodnie z DoWZ.

1) Rodzaj zabudowy - usługowa (usługi turystyki)

2) Szerokość elewacji frontowej - dla budynków usługowych od 6 do 10m

3) Wysokość krawędzi elewacji frontowej - do gzymsu, attyki lub okapu do 4m

4) Wysokość zabudowy do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki - do 8m

5) Geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 45 stopni

6) Powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%

7) Wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 20%

8) Zakaz realizacji budynków w formie domków holenderskich oraz obiektów kontenerowych, zakaz wykończenia elewacji blachą i płytą OSB

OBSŁUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci

- energia elektryczna - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci

- ścieki - do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach przyłączenia do sieci

Teren znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

Teren działki zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą "Koszaliński Pas Nadmorski"

Teren obejmuje grunt oznaczony jest jako grunty orne z klasa bonitacyjną RIVB.

Teren nie jest objęty uproszczonym planem urządzania lasu ani decyzją ustawy o lasach.

Istnieje możliwość zakupu w/w działki oraz działek przylegających o pow. 1.541m2 i 1.522m2.

Na działce umieszczona tablica z informacją "Na sprzedaż" i kontaktem do firmy.

Umowa na wyłączność.

Informacje szczegółowe na temat nieruchomości oraz kompletna dokumentacja niezbędna do sprzedaży do wglądu w naszym biurze.

Polecamy i zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.