Zamknij
Zamknij

oferta nr 0205331

Działka 10033.00 m2

1 003 300 zł100.00 zł / m2
Miejscowość: Koszalin
Województwo: Zachodniopomorskie
oblicz koszty transakcji
Działka inwestycyjna położona w Skwierzynce, gmina Sianów o pow. 1,0033 ha.

Działka niezabudowana, dojazd drogą asfaltową.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 28U:

1) przeznaczenie: tereny usług, w tym usługi handlu, gastronomii i turystyczne, dopuszcza się magazyny;

2) warunki urbanistyczne:

a) wysokość budynków nie więcej niż 12,00 m,

b) dachy płaskie, dopuszcza się dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 30°-45°,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

d) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki nie więcej niż 40%,

e) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie mniej niż 25%;