Zamknij
Zamknij

oferta nr 4402037

Działka budowlana 14200.00 m2

850 000 zł59.86 zł / m2
Miejscowość: Niekłonice
Gmina: Świeszyno
Województwo: Zachodniopomorskie
oblicz koszty transakcji
Atrakcyjna działka budowlana w Niekłonicach.

Powierzchnia 14200 mkw w kształcie zbliżonym do prostokąta..

Objęta aktualnymi warunkami zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 20%

szerokość elewacji frontowej do 18m

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej ( do gzymsu, attyki lub okapu) do 4m

wysokość zabudowy ( do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki) do 9m

układ połaci: dwu – lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych

kąt nachylenia połaci od 20 stopni do 45 stopni

powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% pow. działki

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

energia elektryczna – na warunkach podanych przez ENERGA OPERATOR

zaopatrzenie w gaz – zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci

woda – z indywidualnych ujęć wody, docelowo z sieci wodociągowej

odprowadzenie ścieków – do zbiorników bezodpływowych, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej

odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo w obrębie terenu działki

zaopatrzenie w ciepło – indywidualnie – zgodnie z przepisami odrębnymi

dojazd na teren działki z drogi powiatowej – dz. nr 33

liczba i sposób urządzenia miejsc postojowych – minimalne jedno miejsce postojowe na jedną jednostkę mieszkalną w granicach działki

Warunki podziału geodezyjnego:

minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej 1000mkw

dojazd – poprzez jeden zjazd z drogi powiatowej – dz. nr 33

minimalna szerokość frontu wydzielanych działek budowlanych – 20m

minimalna szerokość projektowanych drów wewnętrznych – 6m

Działka posiada dostęp do sieci energetycznej i gazowej

Powyższy opis został sporządzony w oparciu o dokumentację przedstawioną przez Sprzedającego.

Więcej informacji u nas w biurze, serdecznie zapraszamy.

Oglądanie nieruchomości tylko z Pośrednikiem nr lic. 14825.