Zamknij
Zamknij

oferta nr 370622

Działka 3703.00 m2

630 000 zł170.13 zł / m2
Miejscowość: Koszalin
Województwo: Zachodniopomorskie
oblicz koszty transakcji
OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ PRZEZNACZONĄ W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA POD BUDOWNICTWO WOLNOSTOJĄCE, SZEREGOWE, BLIŹNIACZE !!!

NIeruchomość niezabudowana, składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 3703 m2.

Nieruchomośc położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych w niskiej zabudowie (zabudowa szeregowa) oraz budynków jednorodzinnych wolnostojacych.

Osiedle usytuowane jest na wjęździe do Koszalina na osiedlu Wilkowo, dojazd drogą utwardzoną gminną.

Obszar objety planem zagospodarowania dla miasta Koszalina.

Media dostępne w drodze dojazdowej : gaz, energia, woda i kanalizacja.

Przeznaczenie w planie : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dppuszczeniem usług w wydzielonym w budynku mieszkalnym lokalu użytkowym w wymiarze do 30% powioerzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku mieszkalnego.

Zagodpodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:

Budynku mieszkalne do 3 kondygnacji nadziemnej, trzecia kondygnacja nadziemna w poddaszu.

Budynku garażowe i gospodarcze do 2 kondygnacji, druga kondygnacja nadziemna w poddaszu.

Maksymalna wysokość zabudowy do 12 m dla budynków lub ich części o przekryciu nachylonym od 25stopni.Dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych 25-45 stopni na powierzchni nie mniejszej niż 50% powierzchni zabudowy budynku.

Dach z kalenicą główną równoległą do linii zabudowy w sytuowanych wzdłuż tej linii budynkach bliźniaczych lun szeregowych.

Powierzchnia zabudowy do 45% powierzchni działki.

Powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powerzchni działki.

Podział nieruchoimości:

minimalna powierzchnia działki mieszkalnej 350m2 dla budynku mieszkalnego wolno stojącego, przy minimum 11m szerokości frontu działki

220m2 dla budynku mieszkalnego bliźniaczego, przy minimum 8 m szerokości fronu działki,

130m2 dla budynku mieszkalnego szeregowego. przy minimum 5m szerekości fronu działki.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ TA DZIAŁKA, ZADZWOŃ, ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ!!!