Zamknij
Zamknij

oferta nr 0901055

Działka usługowa 3831.00 m2

600 000 zł156.62 zł / m2
Miejscowość: Gąski
Gmina: Mielno
Województwo: Zachodniopomorskie
oblicz koszty transakcji
G Ą S K I działka o pow. 3.831m2

Działka usługowo-mieszkaniowa z wydaną DECYZJĄ o warunkach zabudowy polegajacą na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz ZESPOŁU BUDYNKÓW USŁUGOWYCH (domki wczasowe)

Bardzo atrakcyjny teren w nadmorskiej miejscowości GĄSKI , w pobliżu latarni morskiej, w linii prostej do morza ok 400m.

PRZEZNACZENIE TERENU ( brak planu zagospodarowania przestrzennego ) zgodnie z DoWZ.

1) Rodzaj zabudowy - usługowa (usługi turystyki), mieszkalna jednorodzinna

2) Szerokość elewacji frontowej - dla budynków usługowych od 5 do 10m, dla budynku mieszkalnego do 17m

3) Wysokość krawędzi elewacji frontowej - dla budynków usługowych do 3m, dla budynku mieszkalnego do 8m

4) Wysokość zabudowy: dla budynków usługowych do 6m, dla budynku mieszkalnego do 10m:

5) Geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o równych kątach nachylena połaci dachowych

6) Powierzchnia biologicznie czynna min. 30%działki

7) Zakaz realizacji budynków w formie domków holenderskich lub kontenerowych, zakaz wykańczania elewacji sidingiem i płytą OSB

8) Teren obecnie jest porośnięty drzewami, na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją należy uzyskać stosowną decyzję

9) Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

OBSŁUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- zaopatrzenie w wodę - z indywidualnego ujęcia wody , docelowo z sieci wodociągowej

- energia elektryczna - zgodnie z warunkacmi przyłączenia do sieci

- ścieki - do zbiornika bezodpływowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej

- gaz - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej

Na działce umieszczona tablica z informacją "Na sprzedaż" i kontaktem do firmy.

Umowa na wyłączność. Więcej szczegółów i pełna dokumentacja w biurze. Zapraszamy do obejrzenia nieruchomości.