Zamknij
Zamknij

oferta nr 4402391

Działka 23534.00 m2

280 000 zł11.90 zł / m2
Miejscowość: Szczecinek
Osiedle: Czarnobór
Województwo: Zachodniopomorskie
oblicz koszty transakcji
Działka o pow. 2,35 ha nad jeziorem Leśnym w Szczecinku. Teren posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego z zapisami: 2US - teren sportu i rekreacji. Jako funkcja uzupełniająca MPZP przewiduje:

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US (11,21 ha) ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji: a) towarzyszących funkcji: handlu, gastronomii, kultury, rozrywki lub turystyki, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej obiektów sportu i rekreacji, b) drogi stanowiącej dojazd do terenu 1R o szerokości nie mniejszej niS 6 m, c) sieci infrastruktury technicznej;

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 20% powierzchni działki budowlanej;

3) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 70% powierzchni działki budowlanej;

4) wysokość budynków nie większą niż 15 m;

5) dachy dowolne;

6) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m2;

7) dostęp do dróg poza granicami planu.

Teren lubiany przez mieszkańców Szczecinka ze wzgledu na warunki przyrody i mozliwość uprawiana sportów: bieganie, jazda rowerowa, jazda konnna itp. Wokół Jeziona Leśnego jest ścieżka rekreacyjna a samojezioro posiada czystą wodę z usytuowaną przy nim plażą.

Zlecenie prowadzone pod nadzorem Pośrednika, nr licencji: 14825.