Zamknij
Zamknij

oferta nr 1001333

Działka budowlana 11654.00 m2

722 548 zł62.00 zł / m2
Miejscowość: Rosnowo
Gmina: Manowo
Województwo: Zachodniopomorskie
oblicz koszty transakcji
Na sprzedaż kompleks działek budowlanych
położonych w Rosnowie, gmina Manowo.

Łączna powierzchnia działek to 1,2886 ha, po sprzedaży dz. nr 200/5 powierzchnia wynosi 1,1654 ha
Cena za metr 2 pojedynczej działki w kompleksie to 62 zł.
Cena kompleksu to 722.548 zł.
Można zakupić jedną, bądź kilka wybranych działek z kompleksu.

Nr oferowanych działek i ich powierzchnie:

200/5 - 0,1232 ha- sprzedana

200/6 – 0,0880 ha

200/7 – 0,0880 ha

200/8 – 0,0880 ha

200/9 – 0,0854 ha

200/10 – 0,0959 ha

200/11 – 0,0980 ha

200/12 – 0,0980 ha

200/13 – 0,0884 ha

200/17 – 0,1134 ha

200/18 – 0,0809 ha

200/19 - 0,0808 ha

200/20 - 0,0807 ha

200/21 – 0,0799 ha

Rosnowo to miejscowość leżąca na południowy wschód od Koszalina, na zachodnim brzegu malowniczego Jeziora Rosnowskiego. Ta spokojna okolica wypoczynkowa otoczona jest lasami.

Odległość do Koszalina to około 20 kilometrów, dobry dojazd jest także od strony Poznania.

Działki leżą w odległości około 450 metrów w linii prostej od Jeziora Rosnowskiego, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się domy wolnostojące a w niedalekiej okolicy sklepy spożywcze, m. in. Stokrotka.

Na kilku z sąsiednich działek rozpoczęto już inwestycje budowlane.

W dokumentacji dotyczącej nieruchomości znajdują się:

- Decyzje o warunkach zabudowy,
- Opinia geotechniczna,
- Opinie instytucji branżowych tj. Energa Oddział w Koszalinie,
- Opinia Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o. - uzbrojenie wodno - kanalizacyjne
(szystkie dokumenty do wglądu lub udostępnienia drogą mailową).

UZBROJENIE:

Woda - w drodze

Kanalizacja – zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi i ogólnymi przyłączenia do komunalnej sieci wodociągowej Elektrociepłowni w Rosnowie,

Energia elektryczna – w drodze, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, jest zawarta umowa z Energa – Operator S.A. Oddział w Koszalinie,

Dojazd drogą publiczną, gminną, utwardzoną.

Warunki zabudowy dla działek o numerach:

200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/10, 200/11, 200/17, 200/18, 200/19, 200/20 i 200/21

budowa 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 14 garaży wbudowanych

linie zabudowy: nieprzekraczalne, zgodne z załącznikiem graficznym, odległość zabudowy od pozostałych granic działki – zgodnie z przepisami odrębnymi , ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedniej linii napowietrznej średniego napięcia,

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki : do 25 %,

szerokość elewacji frontowej : do 21 m.

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej(do gzymsu, attyki lub okapu) do 6 m.

wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki): do 9 m.,

układ połaci: dach płaski, dwu- lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych; kąt nachylenia połaci do 45 °

powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % działki

dojazd na teren działki z drogi gminnej (przez działkę nr 200/3)

liczba i sposób urządzenia miejsc postojowych – minimum jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie, w granicach działki,

Warunki zabudowy dla działek o numerach:

200/9 i 200/12 – dwa budynki mieszkalne jednorodzinne

linie zabudowy: nieprzekraczalne, zgodne z załącznikiem graficznym, odległość zabudowy od pozostałych granic działki – zgodnie z przepisami odrębnymi , ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedniej linii napowietrznej średniego napięcia,

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki : do 20 %,

szerokość elewacji frontowej : do 15 m.

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki lub okapu): do 6 m.

wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki): do 9 m.,

układ połaci: dach płaski, dwu- lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych; kąt nachylenia połaci do 45 °

powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 % działki

dojazd na teren działki z drogi gminnej (działka nr 199 i 195/4 )

liczba i sposób urządzenia miejsc postojowych – minimum jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie, w granicach działki,

Prezentacja po wcześniejszym umówieniu z pośrednikiem odpowiedzialnym za ofertę.

Zapraszamy developerów oraz inwestorów indywidualnych do składania ofert.